Verkeersontheffing, aanvraag

Een verkeersontheffing is een uitzondering op de regels. Bij een aanvraag wordt eerst gekeken wat er mogelijk is binnen de normale situatie.

Voorwaarden

De voorwaarden om een ontheffing aan te vragen, zijn:

 • U heeft een geldig kentekenbewijs van het voertuig.

Aanpak

Zo vraagt u een ontheffing aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning/ontheffing nodig heeft. U kunt de vergunning/ontheffing meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft door:
  • waar u het voertuig wilt parkeren
  • wanneer u het voertuig daar wilt parkeren
  • hoe laat u het voertuig daar wilt parkeren
  • waarom u daar moet parkeren

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Gerelateerde vragen

Direct regelen