Verblijf in buitenland doorgeven

Met een bijstandsuitkering  mag u maximaal 28 dag per jaar in het buitenland verblijven. Bijvoorbeeld voor vakantie, familiebezoek of een begrafenis. U kunt de dagen in 1 keer opnemen of verspreiden. Verblijft u meer dagen in het buitenland dan stopt uw uitkering. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor vakantie met een bijstandsuitkering zijn:

 • U mag maximaal 28 dagen per jaar naar het buitenland.
 • U mag niet langer dan 28 dagen achter elkaar in het buitenland verblijven.
 • U meldt het vooraf bij de gemeente. De gemeent moet u vooraf toestemming geven.
 • Het verblijf mag geen belemmering zijn om aan het werk te gaan of te studeren.

Direct online regelen

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

De belangrijkste regels zijn: 

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens. 
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft. 
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. 
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.  
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.  
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is. 
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:  
  • welke gegevens de gemeente over u heeft 
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn 
  • wat er met uw gegevens gebeurt. 
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

Een formulier "verblijf in het buitenland" kunt u afhalen bij het Klant Contact Centrum.

Gerelateerde vragen