Terrasvergunning aanvragen

Uw aanvraag wordt getoetst aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op:

• Verkeersveiligheid

• Woon- en leefklimaat

• Meest doelmatige gebruik van de openbare ruimte

• Toezicht op het (gewenste) terras vanuit uw onderneming

• Bestemmingsplan

Voorwaarden

Bij uw aanvraag moet u een plattegrond, schaal 1:100, aanleveren van het (gewenste) terras waarop duidelijk staat aangegeven:

• Aanduiding maten in centimeters

• Waar het terras ligt ten opzichte van de onderneming

• Totale breedte van de gevel

• De breedte en diepte van het terras

• Alle toegangsdeur(en), nooduitgang(en) van de gevel waar het terras op aansluit met duidelijke afmetingen

• Deuren die altijd gesloten zijn en niet als nooduitgang dienen met duidelijke afmetingen

• Objecten (lantarenpalen, fietsenrekken) in de openbare ruimte nabij het) terras

• Bij objecten in de openbare ruimte moet de doorloopruimte gemeten worden van het object tot aan het terras

Aanpak

Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor een terras aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft door:
  • waar het terras moet komen
  • of u voor een straat-, plein- of gevelterras kiest
  • een situatieschets
  • welke periode u het terras open wilt houden (terrasseizoen)
  • welke openingstijden u wilt

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
 • De openingstijden van de terrassen zijn: 

        - Maart tot en met oktober tot 00:00 uur 

        - November tot en met februari tot 20:00 uur

 • Heeft u nog vragen neem dan contact op met de Casemanager Drank & Horecawet en APV.
 • Alleen een volledig ingevuld formulier met bijlagen wordt in behandeling genomen. U stuurt deze naar info@diemen.nl

Gerelateerde vragen