Subsidie, incidenteel en structureel

De gemeente verleent subsidie aan organisaties om activiteiten te kunnen realiseren. De wettelijke basis voor deze subsidies is gelegen in de Algemene Subsidieverordening Diemen. Aanvragen en verantwoorden van subsidies kun je digitaal indienen. 

Gerelateerde vragen