Starterslening aanvragen

Voor uw eerste koopwoning kunt u mogelijk een starterslening (extra lening) krijgen bovenop uw hypotheek. De lening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en de hypotheek bij de bank. De starterslening valt onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 

U kunt alleen aanvragen als u aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

U kunt uw aanvraag regelen met DigiD.

Voorwaarden

Voorwaarden

  • U heeft niet eerder een koopwoning gehad 
  • U bent meerderjarig
  • U bent twee jaar of langer woonachtig in Diemen, dan wel in de afgelopen 15 jaar minimaal acht jaar woonachtig geweest
  • Of u wilt naar Diemen verhuizen omdat u aan een inwoner van Diemen mantelzorg verleent

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Direct online regelen

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

De gemeente toetst of u aan de voorwaarden voldoet. Na akkoord van de gemeente kunt u de starterslening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting  (SVn). Het SVn verstrekt de starterslening namens de gemeente. 

Gerelateerde vragen