Schip afmeren

Iedere inwoner van Diemen met een huurovereenkomst voor 1 tot 56 ligplaatsen die wij als gemeente verhuren, komt in aanmerking voor een ligplaatsvergunning voor de overeengekomen plek. Zonder huurovereenkomst voor een van de ligplaatsen kan er niet in aanmerking worden gekomen voor een ligplaatsvergunning.

U vraagt een huurovereenkomst aan bij de gemeente, afdeling Grondzaken/team Projecten. 

Een huurovereenkomst is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de gemeente en ligplaatshouder. Een ligplaatsvergunning is een publiekrechtelijke vergunning, waarmee de huurder gerechtigd is zijn/haar boot te mogen afmeren op de gehuurde plek.

Voor de ligplaatsen in het verbindingskanaal in de wijk plantage de Sniep geldt een wachtlijst. 

Voor woonarken wordt er geen ontheffing verleend.  

U mag niet zonder toestemming een schip afmeren. Daar heeft u een ontheffing voor nodig.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het afmeren van een schip zijn onder andere:

 • Er is geen overlast voor omwonenden.
 • Er is geen gevaar voor het milieu.
 • De plek is geschikt voor het aanleggen van uw boot.

Aanpak

Zo vraagt u een ontheffing voor het afmeren van een schip aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • welk soort schip het is
  • hoe groot het schip is
  • waar u het schip precies wilt afmeren
  • waarom u het schip wilt afmeren
  • wanneer u het schip wilt afmeren
  • hoe laat u het schip wilt afmeren

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente, Team Vergunningen.

Gerelateerde vragen