Melding wijziging leidinggevende horecabedrijf

Wijzigingen in leidinggevenden op de Drank- en horecavergunning moet u melden bij de gemeente. Voordat u de melding gaat invullen adviseren wij u om de verplichte bijlagen te digitaliseren zodat u deze direct kunt toevoegen:

  • Kopie geldig legitimatiebewijs
  • Kopie verklaring Sociale Hygiëne
  • Kopie ondertekend arbeidscontract

Voorwaarden

Leidinggevenden moeten volgens artikel 8 Drank- en Horecawet voldoen aan de volgende eisen:

• 21 Jaar of ouder zijn
• Geen strafblad hebben
• Niet onder curatele staan en ook niet uit het ouderlijk gezag of de voogdij ontzet zijn en voldoen aan zedelijkheidseisen 

• Aanwezigheid van een leidinggevende tijdens de openingstijden is verplicht.
• Zodra u een ontvangstbevestiging van de melding heeft ontvangen mag de persoon optreden als leidinggevende in het horecabedrijf. Een  afschrift van de ontvangstbevestiging van de melding moet in het horecabedrijf aanwezig zijn.
• De gemeente toetst de nieuwe leidinggevende op alle wettelijke eisen. Voldoet de aangemelde leidinggevende niet aan die eisen dan mag deze vanaf het moment dat u hierover bent geïnformeerd, niet meer optreden als leidinggevende in uw horecabedrijf. 

Gerelateerde vragen