Melding over openbare ruimte indienen

Melden van ratten en andere plaagdieren

De gemeente werkt samen met Stichting Kennis-en Adviescentrum Dierplagen (KAD). Bij dit centrum kunt u terecht om overlast door plaagdieren te melden, maar ook voor gratis advies over plaagdierpreventie en -bestrijding. Het KAD registreert alle meldingen en rapporteert daarover aan de gemeente, zodat we een goed beeld hebben van de overlast in de gemeente. U kunt digitaal een melding doen. U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met het KAD (031) 74 196 60. Voor meer informatie over de leefwijze van verschillende plaagdieren en tips voor preventie en bestrijding kunt u ook de gratis KAD-Kennisbank raadplegen.

Overlast ratten voorkomen

De bruine rat leeft rondom woningen en bedrijven, in het rioolstelsel en langs slootkanten. De bruine rat eet graag voedsel dat wij achterlaten. Ratten horen bij de natuur, maar teveel ratten willen we natuurlijk niet. In de openbare ruimte is de gemeente verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van plaagdieren (ratten, wespen of eikenprocessierupsen) in uw huis of tuin bent u zelf verantwoordelijk.

Wat kunt u doen om ratten te voorkomen:  

 • Geen etensresten achter te laten
 • Plaats geen vuilniszakken naast afvalcontainer
 • Bewaar afval thuis in goed afsluitbare bakken
 • Gooi geen voedsel voor duiven en eenden
 • Voer vogels alleen natuurlijk voedsel en kleine hoeveelheden dat ze dit in één keer opeten. Bij voorkeur in de ochtend omdat dan de activiteit van de rat beperkt is. Meer informatie vindt u op de website Vogelbescherming.

 

Overige meldingen

U kunt uw vraag of melding doen door direct in te loggen met DigiD of zonder inloggen. Ook kunt u via de Makkelijk Melden app een melding doorgeven. U kunt de app downloaden via de App store of de Play store.

De Makkelijk Melden app is geen app van de gemeente. Er kunnen foutmeldingen in de Apple link zitten. De leverancier kan de Apple link niet updaten tot er een nieuwe release is. 

Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk informatie verstrekt, bijvoorbeeld toevoegen van foto's, zodat wij uw melding snel kunnen afhandelen. 

Meldingen buiten kantooruren

In spoed gevallen kunt u buiten kantooruren bellen met het storingsnummer (020) 31 44 888. 

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

De belangrijkste regels zijn: 

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens. 
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft. 
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. 
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.  
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.  
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is. 
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:  
  • welke gegevens de gemeente over u heeft 
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn 
  • wat er met uw gegevens gebeurt. 
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

Gerelateerde vragen