Langere openingstijden voor uw horecabedrijf aanvragen

Eigenaren van een horecabedrijf kunnen een vergunning krijgen om langer open te blijven. Het gaat dan om permanente langere openingstijden, niet vanwege één feestje.

Aanpak

Het ingevulde en ondertekende formulier inclusief de bijlagen stuurt u naar info@diemen.nl.

Kosten

De leges vindt u in de legesverordening.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Gerelateerde vragen