Horecabedrijf beginnen

Om een horecabedrijf te beginnen moet u een exploitatievergunning aanvragen en een Bibob vragenlijst invullen. Voorbeelden van horecabedrijven zijn een café, restaurant, snackbar, disco of hotel. Uw exploitatievergunning kunt u aanvragen via onderstaande button (DigiD of E herkenning).

Voorwaarden

Voorwaarden: 

 • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
 • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
 • De vestiging van een nieuw horecabedrijf moet passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente.
 • De vergunning staat op naam van de eigenaar. De eigenaar kan de vergunning niet overdragen aan iemand anders.
 • De vergunning is vijf jaar geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar. 

Aanpak

Verplichte bijlagen:

Voordat u het formulier gaat invullen adviseren wij u de volgende verplichte bijlagen te digitaliseren zodat u deze direct kunt toevoegen:

 • Leesbare kleuren kopie van geldige identiteitsbewijzen van de aanvrager en leidinggevende(n)
 • Een bewijs dat u het pand mag gebruiken (leesbare kopie van een ondertekend en gedateerd huur- of koopovereenkomst)
 • Plattegrond van de inrichting 1:100 met maatvoering (1 cm op de tekening is 1 meter in werkelijkheid) en functieaanduiding
 • Ingevulde en ondertekend Bibob vragenlijst met de gevraagde bijlagen 

Kosten

Zie legesverordening 

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Gerelateerde vragen