Energietoeslag aanvragen

Het is nog niet bekend wanneer de gemeente de energietoeslag van 2023 mag uitbetalen.     

Voor veel huishoudens zijn de energiekosten ook dit jaar nog erg hoog. Daarom krijgen inwoners met een laag inkomen ook in 2023 een energietoeslag van 1300 euro. Wanneer u dat bedrag krijgt, is nu nog niet bekend. De gemeente maakt hier later meer over bekend.

U krijgt de energietoeslag automatisch in de volgende gevallen:

 • U ontvangt al bijstand van de gemeente.
 • U ontvangt een uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen (IOAW).
 • U ontvangt een uitkering voor oudere gestopte ondernemers (IOAZ).

Krijgt u geen bijstand, IOAW of IOAZ, maar u heeft wel een laag inkomen, dan heeft u soms toch recht op energietoeslag. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Dat kan vanaf 1 juni.

Als u studiefinanciering ontvangt, heeft u geen recht op energietoeslag. Maar soms kunt u dan wel individuele bijzondere bijstand aanvragen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Controleer ook of u via uw huisbaas misschien recht heeft op de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de eenmalige energietoeslag zijn:

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U krijgt geen studiefinanciering.
 • U woont in deze gemeente.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) met een woonadres.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingshuis.
 • U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen.

Aanpak

Heeft de gemeente u al € 500 energietoeslag gegeven voor dit jaar? En woont u nog steeds in de gemeente? Dan krijgt u de resterende € 800 euro vanzelf. Wanneer u dat bedrag krijgt, is nu nog niet bekend.

Krijgt u de energietoeslag niet vanzelf, en moet u deze zelf aanvragen? U leest daar later meer over.

Direct online regelen

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

Gerelateerde vragen