Een evenement organiseren

Evenementen leveren een bijdrage aan de levendigheid in Diemen. Wilt u een evenement organiseren vraag dan op tijd een vergunning aan. Een vergunning is noodzakelijk om de veiligheid en gezondheid van bezoekers te garanderen en overlast te voorkomen.

Voorwaarden

Wanneer heeft u een vergunning nodig:

 • Als u een evenement organiseert waar meer dan 50 bezoekers worden verwacht
 • Het evenement vindt plaats op meerdere plekken
 • Het evenement duurt langer dan een dagdeel
 • Het evenement is op of langs de openbare weg
 • Hulpdiensten kunnen door het evenement belemmerd worden
 • Er kan sprake zijn van geluidshinder
 • Als er tenten, springkussens, bars, mobiele wc's en dergelijke geplaatst worden. Of een gebouw dat normaal niet voor evenementen bedoeld is
 • Als er alcohol geschonken wordt buiten een horecabedrijf moet u een ontheffing op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet aanvragen

Wanneer kunt u volstaan met een melding?

Is bovenstaande criteria niet van toepassing, dan kunt u volstaan met een melding activiteit organiseren. Minimaal zeven dagen voor aanvang van de activiteit moet u een melding doen.

Aanpak

Zo organiseert u een groot evenement:

 • Vraag op tijd de vergunning aan bij de gemeente.

De gemeente stemt af met onder anderen de veiligheidsdiensten. Hieruit komen mogelijk extra eisen.

Organiseert u een groot evenement waarvoor u mogelijk meerdere vergunningen nodig heeft? Neem dan contact op met de gemeente voordat u de vergunning aanvraagt.

Mogelijk moet u ook een vergunning of ontheffing aanvragen voor bijvoorbeeld:

 • het plaatsen van reclameborden of verwijzingsborden
 • het organiseren van een evenement op zondag of een feestdag
 • het incidenteel organiseren van een festiviteit in uw (horeca)bedrijf
 • het tijdelijk schenken van alcohol
 • het gebruik van wegen en paden bij een wieler- of hardloopwedstrijd
 • het maken van muziek of hard geluid op straat
 • het organiseren van een evenement in of bij een natuurgebied

Kosten

Op basis van uw aanvraag worden de kosten vastgesteld.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Minimaal acht weken voorafgaand aan het evenement moet uw aanvraag en de bijlage(s) bij ons zijn ingediend. Is dit de eerste keer dat u een evenement organiseert neem dan tijdig contact op voor een intake gesprek. 

Gerelateerde vragen

Direct regelen