Duurzaamheidslening

Lening

Gemeente Diemen stimuleert het nemen van duurzame maatregelen en biedt daarom de Duurzaamheidslening aan (geen subsidie). Dit is een lening waarmee u tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan uw woning financiert.
Door uw woning energiezuiniger te maken is ook goed voor het milieu.

U moet eerst bij de gemeente een toewijzing aanvragen voor een bedrag van € 2.500,00 tot € 5.000,00. De gemeente beoordeelt en stelt vast of u voldoet aan de voorwaarden welke zijn vastgelegd in de Verordening duurzaamheidslening.

Na een positieve beoordeling van de gemeente ontvangt u een toewijzingsbrief. U kunt dan digitaal uw lening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) aanvragen die uiteindelijk de lening verstrekt.

U ontvangt van SVn een besluit of u wel of niet voldoet aan de krediettoets. Voldoet u niet aan de krediettoets dan kunt u bezwaar maken bij het SVn en niet bij de gemeente. Voldoet u wel dan krijgt u een offerte van Svn met een leningsvoorstel. 

  • Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer W. Kippers bereikbaar via het Klant Contact Centrum
  • Voor alle landelijke subsidieregelingen en leningen gaat u naar de website Energiesubsidiewijzer.

Gerelateerde vragen